איגוד הדירקטורים

במידעון זה ניתן יהיה לצפות ברשמים מהכנס הסופשבוע הראשון לדירקטורים ונושאי משרה אשר התקיים ב 22-24 לנובמבר 2018.

ניתן יהיה להעמיק ולהעשיר את הידע במאמרם של עו"ד עמית שטיינמן ועו"ד גיא פירר ממשרד ש.הורוביץ ושות' בנושא מיזוגים ורכישות

וכן לקבל כלים לפתירת מחלוקות בעת קיומן על שולחן הדירקטוריון