YEDA מכללת אונליין DEMO

החברה למתנ"סים החלה בהפעלת רשת מכללות בפריסה ארצית, אשר מטרתה: קידום חברה לומדת בישראל באמצעות יצירת מסגרות לימוד, ידע ותעסוקה ופיתוח ההון האנושי והחברתי, בפריסה גיאוגרפית רחבה.

מתנ"ס מעלה אדומים יחד עם מרכז צעירים פעלו לפתיחת השלוחה בעיר.

הלימודים במסגרת "מכללה ..." מתקיימים במעלה אדומים ומאפשרים לחברי/רות הקהילה ללמוד 'קרוב לבית'.

התכנית מאפשרת לכל חבר/ה בקהילה ללמוד ולהתפתח, בכל גיל ושלב בחיים ולמצות יכולות אישיות, תוך הקניית כלים לקידום מקצועי ולהתמודדות בשדה התעסוקה, לצד בינוי קהילה חסונה.

מכללה ...." מאפשרת הכשרות מקצועיות במגוון רחב ורלוונטי של תחומים" המהווים מקפצה לשוק העבודה ופועלת בשיתוף עם מוסדות אקדמיים, איגודים מקצועיים ומשרדי ממשלה שונים, למתן תעודות מוכרות, בתחומים מובילים ומבוקשים.